Trung tâm hỗ trợ

Biểu Mẫu

Stt Tên biểu mẫu Tải xuống
I CÁC MẪU BIỂU DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
1  Phiếu lệnh Trái phiếu riêng lẻ (TPRL)
 1.  Phiếu lệnh mua TPRL
 2.  Phiếu lệnh bán TPRL
 3.  Phiếu lệnh sửa TPRL
 4.  Phiếu lệnh hủy TPRL
2  Phiếu đặt lệnh giao dịch chứng khoán
 1.  Phiếu lệnh Mua A4
 2.  Phiếu lệnh Bán A4
 3.  Phiếu lệnh Sửa A4
 4.  Phiếu lệnh Hủy A4
3  Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ
 1. Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ – SMDS
4  Yêu cầu xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán   chuyên nghiệp (NĐTCKCN)
 1. Mẫu YC XN NĐTCN
II HƯỚNG DẪN ĐIỀN CÁC MẪU BIỂU
1  Phiếu đặt lệnh giao dịch chứng khoán
 1.  Mẫu điền Phiếu lệnh Bán – Thỏa thuận 1 firm
 2.  Mẫu điền Phiếu lệnh Bán – Thỏa thuận 2 firm
 3.  Mẫu điền Phiếu lệnh Mua – Thỏa thuận 1 firm
 4.  Mẫu điền Phiếu lệnh Mua – Thỏa thuận 2 firm
2  Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ
 1.  Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụ – Điền thông tin mẫu SMDS
3  Yêu cầu xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán   chuyên nghiệp (NĐTCKCN)
 1.  Mẫu YC XN NĐTCN – Mẫu điền

 

 

Hướng dẫn sử dụng App My KSS Plus

 1. Hướng dẫn Rút tiền về tài khoản ngân hàng

Bước 1: Truy cập tính năng Rút tiền:

Bước 2: Chọn tài khoản ngân hàng đã có sẵn:

Hoặc thêm tài khoản mới:

 1. Chọn icon Thêm mới (+)
 2. Chọn ngân hàng muốn thêm
 3. Nhập số tài khoản của bạn
 4. Hệ thống kiểm tra và trả về tên chủ tài khoản, lưu ý tài khoản phải chính chủ
 5. Nhập mã mở khóa sOTP (Smart OTP) để thực hiện xác thực với Smart OTP
 6. Hoàn tất thêm mới tài khoản thụ hưởng, có thể chọn tài khoản vừa thêm trong danh sách để thực hiện rút tiền.

Bước 3: Nhập số tiền rút, lưu ý số tiền rút >=50,000 VND, nhập nội dung rút tiền (nếu có)

Bước 4: Xác nhận thông tin giao dịch rút tiền

Bước 5: Nhập mã mở khóa sOTP để thực hiện xác thực

Bước 6: Giao dịch thành công, kiểm tra tiền đã được nhận về tài khoản ngân hàng

 1. Hướng dẫn Giao dịch Cổ phiếu

Bước 1: Truy cập icon đặt lệnh tại trang Home hoặc button Đặt lệnh tại trang Chi tiết cổ phiếu

Bước 2: Tại màn hình Đặt lệnh, nhập thông tin lệnh đặt:

 • Chọn mã Cổ phiếu ở ô Tìm kiếm
 • Chọn tiểu khoản đặt lệnh
 • Chọn loại lệnh có thể đặt theo sàn và phiên hiện tại
 • Nhập giá (với lệnh LO) theo quy định về giá thuộc khoảng trần/sàn, bước giá
 • Nhập khối lượng mua/bán theo quy định về lô giao chẵn và khối lượng tối đa = 500,000 cổ phiếu.

Bước 3: Chọn Mua hoặc Bán để đặt lệnh

Bước 4: Nhập mã mở khóa sOTP (Smart OTP) để xác thực giao dịch đặt lệnh

Bước 5: Đặt lệnh thành công, kiểm tra lệnh vừa đặt trong Sổ lệnh

 1. Hướng dẫn Sửa lệnh Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Sửa trong Sổ lệnh

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin lệnh sửa

Bước 3: Nhập mã mở khóa sOTP (Smart OTP) để xác thực giao dịch Sửa lệnh

Bước 4: Sửa lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh sửa trong Sổ lệnh

 1. Hướng dẫn Hủy lệnh Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Hủy trong Sổ lệnh.

Bước 2: Nhập mã mở khóa sOTP (Smart OTP) để xác thực giao dịch Hủy lệnh

Bước 3: Hủy lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh Hủy trong Sổ lệnh

 

 

Hướng dẫn sử dụng Web Trading KSS

 1. Hướng dẫn Đăng nhập Webtrading

Bước 1: Truy cập Webtrading KSS theo đường dẫn https://trading.kss.com.vn/

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập:

– Tài khoản: Tài khoản chứng khoán hoặc số điện thoại của bạn

– Mật khẩu của bạn

Bước 3: Đăng nhập thành công.

 1. Hướng dẫn Nạp tiền từ Webtrading

Bước 1: Đăng nhập vào Webtrading KSS, chọn icon Nộp tiền trên navigation bar

Bước 2: Copy số tài khoản chứng khoán hoặc click để hiển thị mã QRCode chứa thông tin nạp tiền

Bước 3: Thực hiện nạp tiền trên app bank:

A. Nếu copy số tài khoản:

 1. Chọn bank thụ hưởng là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
 2. Nhập số tài khoản vừa copy vào ô tài khoản nhận
 3. Hệ thống app bank kiểm tra và hiển thị tên chủ tài khoản nếu hợp lệ là: KSS – [Họ tên khách hàng không dấu]
 4. Kiểm tra thông tin chuyển tiền và thực hiện chuyển tiền như thông thường trên app bank, nhập nội dung chuyển tiền tùy ý

B. Nếu click để hiển thị mã QRCode:

 1. Sử dụng tính năng quét QRCode để chuyển tiền trên app bank bất kỳ, quét mã QRCode của bạn trên Webtrading
 2. Hệ thống app bank kiểm tra và hiển thị tên chủ tài khoản nếu hợp lệ là: KSS – [Họ tên khách hàng không dấu]
 3. Kiểm tra thông tin chuyển tiền và thực hiện chuyển tiền như thông thường trên app bank, nhập nội dung chuyển tiền tùy ý
 4. C. Nếu 2 cách A,B bên trên đều không thực hiện được:
 5. Truy cập app bank bất kỳ, thực hiện chuyển tiền đến:

– Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank)

– Số tài khoản: 55889966

– Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

– Nội dung chuyển khoản: TT TKCK [Tài khoản chứng khoán của bạn] [Họ tên đầy đủ của bạn không dấu], ví dụ: TT TKCK 047C123456 TRAN VAN A

 1. Hướng dẫn Rút tiền về ngân hàng

Bước 1: Đăng nhập vào Webtrading KSS, chọn Menu trên navibar, chọn Giao dịch tiền > Chuyển tiền

Bước 2: Nhập thông tin chuyển tiền:

 • Loại giao dịch: Chuyển tiền ra ngoài
 • Chọn tiểu khoản muốn chuyển tiền
 • Chọn tài khoản ngân hàng nhận
 • Nhập số tiền chuyển, lưu ý số tiền chuyển >=50,000 VND
 • Nhập nội dung chuyển tiền (nếu có)

Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch rút tiền và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng app My KSS+ và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

 1. Hướng dẫn Giao dịch Cổ phiếu

Bước 1: Đăng nhập vào Webtrading KSS, chọn button Đặt lệnh trên navibar hoặc tính năng Đặt lệnh/Đặt lệnh Pro trong Menu

Bước 2:  Nhập thông tin đặt lệnh

 • Chọn mã Cổ phiếu ở ô tìm kiếm
 • Chọn tiểu khoản đặt lệnh
 • Chọn loại lệnh có thể đặt theo sàn và phiên hiện tại
 • Nhập giá (với lệnh LO) theo quy định về giá thuộc khoảng trần/sàn, bước giá
 • Nhập khối lượng mua/bán, cho phép giao dịch với cổ phiếu lô lẻ, giao dịch có khối lượng > 500,000 cổ phiếu

Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch Đặt lệnh và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng app My KSS+ và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

Ngoài ra, nếu đã lưu xác thực trước đó thì trong cùng một phiên đăng nhập, bạn sẽ không phải thực hiện xác thực lại giao dịch:

Bước 4: Đặt lệnh thành công, kiểm tra lệnh vừa đặt trong Sổ lệnh

 1. Hướng dẫn Sửa lệnh Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Sửa trong Sổ lệnh

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin lệnh sửa

Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch Đặt lệnh và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng app My KSS+ và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

Ngoài ra, nếu đã lưu xác thực trước đó thì trong cùng một phiên đăng nhập, bạn sẽ không phải thực hiện xác thực lại giao dịch:

Bước 4: Sửa lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh sửa trong Sổ lệnh

 1. Hướng dẫn Hủy lệnh Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Hủy trong Sổ lệnh.

Bước 2: Xác nhận thông tin giao dịch Đặt lệnh và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng app My KSS+ và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

Ngoài ra, nếu đã lưu xác thực trước đó thì trong cùng một phiên đăng nhập, bạn sẽ không phải thực hiện xác thực lại giao dịch:

Bước 3: Hủy lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh Hủy trong Sổ lệnh

 

Hướng dẫn chuyển tiền vào TKCK

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI KSS

Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền theo một trong các cách dưới đây:

1.    Chuyển tiền vào tài khoản VAN (tài khoản định danh) tại ngân hàng VPBank

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng Quý khách đang sử dụng

Bước 2: Chọn một trong các phương thức chuyển tiền :

 • Chuyển tiền nhanh 24/7 (với số tiền dưới 500 triệu hoặc 300 triệu VNĐ tùy thuộc quy định ngân hàng Quý khách đang sử dụng)
 • Chuyển tiền thường(giới hạn chuyển tiền theo quy định ngân hàng Quý khách sử dụng)

Bước 3: Điền thông tin giao dịch

 • Số tài khoản: Quý khách điền thông tin theo cú pháp sau:
  • Nếu chuyển tiền nhanh 24/7:
   • 047Cxxxxxx (trong đó xxxxxx là 6 chữ số của Số tài khoản chứng khoán)
   • Ví dụ: 047C123456
  • Tên chủ tài khoản chứng khoán tại KSS (Tên sẽ hiện tự động khi Quý khách điền số tài khoản chứng khoán tại KSS theo cú pháp ở trên)
 • Nếu chuyển tiền thường:
  • Quý khách phải nhập đầy đủ số tài khoản chứng khoán và họ tên chủ tài khoản chứng khoán.

Quý khách vui lòng kiểm tra lại tên tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng và tên tài khoản chứng khoán tại KSS trước khi thực hiện thao tác tiếp theo.

 • Tên ngân hàng hưởng:  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
 • Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển
 • Nôi dung: Quý khách nhập theo nhu cầu

Bước 4: Xác nhận thông tin theo yêu cầu bảo mật của ngân hàng và hoàn tất giao dịch.

 

2.    Chuyển tiền trực tuyến qua ngân hàng liên kết Kienlongbank/VPBank/BIDV

2.1. Chuyển tiền qua Kienlongbank

 Quý khách sử dụng chức năng chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng Kienlongbank – ứng dụng Kienlongbank:

Bước 1: Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến Kienlongbank

Bước 2: Chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Chuyển tiền chứng khoán”

Bước 3: Tạo lệnh chuyển tiền

 • Thông tin người thụ hưởng: 
  • Công ty chứng khoán: Công ty chứng khoán KSS
  • Số tài khoản: Quý khách điền thông tin theo cú pháp sau:
   • 047Cxxxxxx (trong đó xxxxxx là 6 chữ số của Số tài khoản chứng khoán)
   • Ví dụ: 047C123456
  • Tên khách hàng:Tên chủ tài khoản chứng khoán tại KSS (Tên sẽ hiện tự động khi Quý khách điền số tài khoản chứng khoán tại KSS theo cú pháp ở trên).

Quý khách vui lòng kiểm tra lại tên tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng và tên tài khoản chứng khoán tại KSS trước khi thực hiện thao tác tiếp theo.

 • Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển vào tài khoản chứng khoán
 • Nội dung: Nội dung tự động hiển thị mặc định.

Bước 4: Xác thực giao dịch bằng OTP theo quy định từ ngân hàng để hoàn tất giao dịch

Lưu ý:

– Tiền được ghi nhận vào TKCK ngay sau khi thực hiện thành công

– Miễn phí chuyển tiền vào TKCK

– Hạn mức chuyển tiền: Theo Quy định của ngân hàng Kienlongbank

2.2    Chuyển tiền qua VPBank

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VPBank Online

Bước 2: Chọn mục chuyển tiền đến tài khoản

Bước 3: Nhập thông tin chính xác để thực hiện chuyển tiền:

 • Ngân hàng nhận: VPBank
 • Số tài khoản: Quý khách điền thông tin theo cú pháp sau:
 • 047Cxxxxxx (trong đó xxxxxx là 6 chữ số của Số tài khoản chứng khoán)
 • Ví dụ: 047C123456
 • Tên người nhận : Tên chủ tài khoản chứng khoán tại KSS (Tên sẽ hiện tự động khi Quý khách điền số tài khoản chứng khoán tại KSS theo cú pháp ở trên).

Quý khách vui lòng kiểm tra lại tên tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng và tên tài  khoản chứng khoán tại KSS trước khi thực hiện thao tác tiếp theo.

 • Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển vào tài khoản chứng khoán.
 • Nội dung: Quý khách nhập theo nhu cầu

Bước 4: Xác thực giao dịch.

Nhập Mã OTP để hoàn tất nộp tiền Qua ứng dụng VPBank Online

Lưu ý:

– Tiền được ghi nhận vào TKCK ngay sau khi thực hiện thành công

– Miễn phí chuyển tiền vào TKCK

– Hạn mức chuyển tiền: Theo Quy định của ngân hàng VPB

2.3    Chuyển tiền qua BIDV

Bước 1: Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến Smart Banking BIDV

Bước 2: Chọn “Thanh toán”, sau đó chọn “Nộp tiền chứng khoán

Bước 3: Tạo lệnh chuyển tiền

Quý khách cần nhập các thông tin của lệnh chuyển tiền, bao gồm:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn Công ty Cổ phần chứng khoán KS
 • Loại dịch vụ: Nộp Tiền Vào TK Kinh Doanh Chứng Khoán KS
 • Số tài khoản Nhà đầu tư: Nhập số tài khoản chứng khoántại KSS (Bao gồm cả ký tự số và ký tự chữ). VD:047C123456
 • Tên khách hàng: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (tương ứng với số tài khoản trên) viết không dấu. VD: NGUYEN VAN A
 • Số điện thoại/ Địa chỉ: Điền địa chỉ liên hệ với khách hàng
 • Thông tin bổ sung:Số điện thoại khách hàng
 • Số tiền:Nhậpsố tiền cần chuyển vào tài khoản chứng khoán

Bước 4: Xác thực giao dịch bằng OTP theo quy định từ ngân hàng để hoàn tất giao dịch

3.    Chuyển tiền/Nộp tiền vào tài khoản chuyên dụng của KSS theo thông tin dưới đây:

Lưu ý:

 • Nội dung chuyển tiền viết tiếng Việt không dấu;
 • KSS sẽ căn cứ vào nội dung nộp tiền của Quý khách để hạch toán vào tài khoản chứng khoán theo chỉ định.

3.1  Danh sách tài khoản nộp tiền khách hàng trong nước:

STT Số tài khoản Tên tài khoản thụ hưởng Tên ngân hàng
1 96968686  

Công ty cổ phần Chứng khoán KS

 

Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Phạm Hùng
2 12210002256630 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – CN Hà Thành
3 11910000367347 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Quý khách vui lòng ghi đúng nội dung chuyển tiền:
  TT TKCK 047Cxxxxxx [tên Tài khoản]
  Trong đó: xxxxxx (6 số) là số tài khoản của Quý khách tại KSS
  Ví dụ: TT TKCK 047C123456 Nguyen Van A

3.2  Danh sách tài khoản nộp tiền khách hàng nước ngoài:

STT Số tài khoản Tên tài khoản thụ hưởng Tên ngân hàng
1 36836866  

Công ty cổ phần Chứng khoán KS

 

Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn
 • Quý khách vui lòng ghi đúng nội dung chuyển tiền:
  TT TKCK 047FIxxxx [tên Tài khoản]
  Trong đó: xxxx là số tài khoản của Quý khách tại KSS – bao gồm cả ký tự chữ và số
  Ví dụ:  TT TKCK 047FIB1234 HUANG JIANQIN

Tất cả thắc mắc về Hướng dẫn nộp tiền vào Tài khoản chứng khoán tại KSS Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Email: cskh@kss.com.vn

Hotline: 1900 1000

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và giao dịch tại KSS!

Điều khoản sử dụng website

Thông tin được Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) cung cấp trên website này trung thực và đúng với nội dung đăng tải. KSS không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm không giới hạn những đảm bảo liên quan đến thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với website của KSS hay bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định nào về khả năng mua được, bán được, hoặc phù hợp được với một mục đích cụ thể, hay không có bất kỳ sự vi phạm nào.

KSS, đối tác hay nhà cung cấp của KSS không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của KSS hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được website của KSS, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua, hay xuất phát từ việc sử dụng website của KSS, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi KSS và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

Điều khoản sử dụng Dịch vụ Chứng khoán

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) trân trọng gửi tới Quý khách hàng Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Chứng Khoán.

Các Điều Kiện và Điều Khoản Dịch vụ Chứng Khoán trên được điều chỉnh, sửa đổi bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-TGĐ về việc Ban hành Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Chứng Khoán, có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.

KSS chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý khách hàng,

Trân trọng
Công ty Cổ phần Chứng khoán KS