Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
16/06/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 23/06/2021 đến 23/06/2024 lô BGICH2124001

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 23/06/2022 đến 23/06/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu BGICH2124001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 23/06/2022 đến 23/06/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Mã Trái phiếu: BGICH2124001
Ngày phát hành: 23/06/2021
Ngày đáo hạn: 23/06/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 23/06/2021 đến 23/06/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 23/06/2022 đến 23/06/2023: 16/06/2022
Lãi suất kỳ từ 23/06/2022 đến 23/06/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 21/06/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

15/06/2022 Thay đổi người được Uỷ quyền Công bố thông tin theo giấy Uỷ quyền số 09/2022/KSS-GUQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

 

Kính Gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 

 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, căn cứ văn bản số 09/2022/KSS-GUQ ngày 15/06/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán KS v/v ủy quyền công bố thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố về người được uỷ quyền công bố thông tin mới: Ông Nguyễn Hưng Hà.

Văn bản ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022.

14/06/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 21/06/2022 đến 21/06/2023 lô NBCCH2124002

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 21/06/2022 đến 21/06/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu NBCCH2124002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 21/06/2022 đến 21/06/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Mã Trái phiếu: NBCCH2124002
Ngày phát hành: 21/06/2021
Ngày đáo hạn: 21/06/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 21/06/2021 đến 21/06/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 21/06/2022 đến 21/06/2023: 14/06/2022
Lãi suất kỳ từ 21/06/2022 đến 21/06/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 17/06/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

 

02/06/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 09/06/2022 đến 09/06/2023 lô HLCCH2124002

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 09/06/2022 đến 09/06/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu HLCCH2124002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 09/06/2022 đến 09/06/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Mã Trái phiếu: HLCCH2124002
Ngày phát hành: 09/06/2021
Ngày đáo hạn: 09/06/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 09/06/2021 đến 09/06/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 09/06/2022 đến 09/06/2023: 02/06/2022
Lãi suất kỳ từ 09/06/2022 đến 09/06/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 08/06/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

02/06/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 08/06/2022 đến 08/06/2026 lô SHJCH2126003

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 08/06/2022 đến 08/06/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu SHJCH2126003, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 08/06/2022 đến 08/06/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Mã Trái phiếu: SHJCH2126003
Ngày phát hành: 08/06/2021
Ngày đáo hạn: 08/06/2026
Kỳ hạn: 05 năm
Lãi suất kỳ từ 08/06/2021 đến 08/06/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 08/06/2022 đến 08/06/2023: 01/06/2022
Lãi suất kỳ từ 08/06/2022 đến 08/06/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 12,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 07/06/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

27/05/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 27/05/2022 đến 27/08/2022 lô SSHOUSING.H.20.23.001

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 27/05/2022 đến 27/08/2022

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu SSHOUSING.H.20.03.001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 27/05/2022 đến 27/09/2022 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Tên trái phiếu: Trái phiếu Sunshine Housing năm 2020
Mã Trái phiếu: SSHOUSING.H.20.23.001
Ngày phát hành: 27/11/2020
Ngày đáo hạn: 27/11/2023
Kỳ hạn: 3 năm
Lãi suất kỳ từ 27/02/2022 đến 27/05/2022: 9.53%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 27/05/2022 đến 27/08/2022: 27/05/2022
Lãi suất kỳ từ 27/05/2022 đến 27/08/2022: 9.53%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 2,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 03/06/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

24/05/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/08/2022 lô SSC.H.20.23.001

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/08/2022

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Sunshine Cab (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu SSC.H.20.23.001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/08/2022 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sunshine Cab
Tên trái phiếu: Trái phiếu Sunshine Cab năm 2020
Mã Trái phiếu: SSC.H.20.23.001
Ngày phát hành: 24/11/2020
Ngày đáo hạn: 24/11/2023
Kỳ hạn: 3 năm
Lãi suất kỳ từ 24/02/2022 đến 24/05/2022: 9.53%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 24/05/2022 đến 24/08/2022: 24/05/2022
Lãi suất kỳ từ 24/05/2022 đến 24/08/2022: 9.53%/năm

(Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4%/năm).

Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 4,500,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 27/05/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999 – Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

24/05/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 31/05/2022 đến 31/05/2023 lô WDLCH2125003

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 31/05/2022 đến 31/05/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu WDLCH2125003, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 31/05/2022 đến 31/05/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland
Mã Trái phiếu: WDLCH2125003
Ngày phát hành: 31/05/2021
Ngày đáo hạn: 31/05/2025
Kỳ hạn: 04 năm
Lãi suất kỳ từ 31/05/2021 đến 31/05/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 31/05/2022 đến 31/05/2023: 24/05/2022
Lãi suất kỳ từ 31/05/2022 đến 31/05/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 27/05/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

 

24/05/2022 Thông báo chính sách sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ (margin) tại KSS

CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ (MARGIN) TẠI KSS 

 

 1. Danh mục ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) công bố thông tin Danh mục vay ký quỹ áp dụng tại đây: 

 1. Dịch vụ ký quỹ

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc KSS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho Quý khách theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Họp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) trân trọng thông báo đến Qúy khách hàng biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại KSS áp dụng từ ngày 25/05/2022 đến ngày 25/11/2022 như sau: 

Nội Dung 

Mức lãi suất trong hạn (%năm)  Thời gian áp dụng  Thòi gian kết thúc  Mức lãi suất trong hạn giai đoạn tiếp theo (%năm)  Thời gian áp dụng  Thời gian kết thúc  Mức lãi suất quá hạn 
Lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thông  12.3%  25/05/2022  25/08/2022  13%  26/08/2022  25/11/2022 

150% mức lãi trong hạn áp dụng trong từng thời kỳ 

Lưu ý: 

 

Lãi suất 11%/năm hiện tại vẫn được áp dụng đối với các khế ước hiện hữu chưa đến ngày đảo hạn. Sau ngày đáo hạn nếu khách hàng gia hạn thì sẽ điều chỉnh tăng như mức lãi suất như chính sách trên. 

 

3. Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán 

STT  Tiêu Chí  Chính Sách 
1  Lãi suất margin  Theo công bố của KSS từng thời kỳ 
2  Lãi suất quá hạn  18.45%/năm 
3  Thời hạn cho vay  Tối đa 89 ngày 
4  Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ phổ thông (*)  3 tỷ VNĐ 
5  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu  100% 
6  Tỷ lệ ký quỹ duy trì  85% 
7  Tỷ lệ xử lý TSĐB  80% 
8  Các trường họp xử lý tài sản bảo đảm 
a  Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB  Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên 
b  Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB  Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB 
c  Nợ quá hạn  Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn klioàn vay (Trong ưường họp khoản vay rơi vào ngày nghi thi ngày het hạn được tính là ngày làm việc đẩu tiền sau ngày hết hạn) 
9  Ngày giải ngân  T+0 

Lưu ý: 

 

1 năm tính bằng 365 ngày 

Lãi suất quá hạn được áp dụng trong trường hợp đến hoặc quả ngày xử lý TSĐB của khoản vay nhưng việc xử lỷ TSBĐ chưa hoàn thành. 

Đê đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 15h30 của ngày thanh toán (không bao gom ngày nghỉ, thứ bây và chủ nhật). 

(*) Hạn mức vay GDKQ phô thông tại KSS sẽ được áp dụng như sau: 

 • Đối với các khách hàng mở mới tài khoản, khách hàng đang có hạn mức từ 1 tỳ đến 03 tỳ VNĐ sẽ được áp dụng hạn mức mới. 
 • Giữ nguyên hạn mức hiện tại đoi với các khách hàng đã có đề nghị giảm hạn mức (đang có hạn mức < 1 tỳ). Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi hạn mức mới sẽ đề nghị KSS trên hệ thống giao dịch trực tuyển theo đúng quy định. 
24/05/2022 Thông báo chính sách sản phẩm ứng trước tiền bán chứng khoán

CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHNG KHOÁN 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) công bố thông tin về chính sách thay đổi lãi suất Sản phẩm ng trước tiền bán chứng khoán” (UTTB) 

như sau: 

STT 

Loại dịch vụ  Lãi suất cũ  Lãi suất thay đổi  Phí tối tiểu  Ngày bắt đầu áp dụng  Ngày kết thúc  Lãi suất thay đổi giai đoạn tiếp theo  Ngày bắt đầu áp dụng 

Ngày kết thúc 

(%năm) 

(%năm) 

(%năm) 

1 

UTTB tự động 

11%  12.3%  Không áp dụng  30/05/2022  25/08/2022  13%  26/08/2022  25/11/2022 
2  UTTB thông thường  11%  12.3%  Không áp dụng  30/05/2022  25/08/2022  13%  26/08/2022 

25/11/2022 

3 

UTTB ngày 

T2 

Miễn phí 

       
18/05/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/05/2023 lô SHJCH2125002

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 25/05/2022 đến 25/05/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu SHJCH2125002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 25/05/2022 đến 25/05/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Mã Trái phiếu: SHJCH2125002
Ngày phát hành: 25/05/2021
Ngày đáo hạn: 25/05/2025
Kỳ hạn: 4 năm
Lãi suất kỳ từ 25/05/2021 đến 25/05/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 25/05/2022 đến 25/05/2023: 18/05/2022
Lãi suất kỳ từ 25/05/2022 đến 25/05/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 11,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 23/05/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

18/05/2022 Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành
18/05/2022 Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao
17/05/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/05/2023 lô NBCCH2126001

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/05/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu NBCCH2126001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/05/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Mã Trái phiếu: NBCCH2126001
Ngày phát hành: 24/05/2021
Ngày đáo hạn: 24/05/2026
Kỳ hạn: 05 năm
Lãi suất kỳ từ 24/05/2021 đến 24/05/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 24/05/2022 đến 24/05/2023: 17/05/2022
Lãi suất kỳ từ 24/05/2022 đến 24/05/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 4,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 20/05/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

17/05/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/05/2023 lô HLCCH2126001

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/05/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu HLCCH2126001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 24/05/2022 đến 24/05/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Mã Trái phiếu: HLCCH2126001
Ngày phát hành: 24/05/2021
Ngày đáo hạn: 24/05/2026
Kỳ hạn: 05 năm
Lãi suất kỳ từ 24/05/2021 đến 24/05/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 24/05/2022 đến 24/05/2023: 17/05/2022
Lãi suất kỳ từ 24/05/2022 đến 24/05/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 4,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 20/05/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

 

 

06/05/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 13/05/2022 đến 13/05/2023 lô SHJCH2124001

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 13/05/2022 đến 13/05/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu SHJCH2124001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 13/05/2022 đến 13/05/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Mã Trái phiếu: SHJCH2124001
Ngày phát hành: 13/05/2021
Ngày đáo hạn: 13/05/2024
Kỳ hạn: 3 năm
Lãi suất kỳ từ 13/05/2021 đến 13/05/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 13/05/2022 đến 13/05/2023: 06/05/2022
Lãi suất kỳ từ 13/05/2022 đến 13/05/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 11/05/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

04/05/2022 Chính sách ký quỹ (margin) tại KSS – Cập nhật danh mục vay ký quỹ – Mã DPG, NKG, DPM

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được vay giao dịch ký quỹ tại KSS đang có:

 

Mã chứng khoán Tỷ lệ cho vay
AGG 50%
HPX 50%
SHI 50%
GMD 50%
PC1 50%
NVL 50%
DGC 50%
VPB 50%
DPG 50%
DPM 50%
NKG 50%

 

Ngày cập nhật: 04/05/2022

22/04/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 lô WDLCH2126002

Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WONDERLAND

 Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 29/04/2022 đến 29/04/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu WDLCH2126002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland
Mã Trái phiếu: WDLCH2126002
Ngày phát hành: 29/04/2021
Ngày đáo hạn: 29/04/2026
Kỳ hạn: 05 năm
Lãi suất kỳ từ 29/04/2021 đến 29/04/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 29/04/2022 đến 29/04/2023: 22/04/2022
Lãi suất kỳ từ 29/04/2022 đến 29/04/2023: 10.03%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 27/04/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

Trân Trọng!
19/04/2022 Thông báo về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu lô trái SECCH2224001

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Về việc: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản)

 1. Thông Tin Doanh Nghiệp Và Trái Phiếu Lấy Ý Kiến:
  • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“Tổ Chức Phát Hành”).
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 09, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Trái phiếu liên quan đến việc xin ý kiến: Trái phiếu do Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C phát hành với tổng mệnh giá 800 tỷ VND vào ngày 18 tháng 02 năm 2022 (“Trái Phiếu”)
 1. Thời Gian, Địa Điểm Kiểm Phiếu:
  • Thời gian: 15h ngày 07 tháng 04 năm 2022
  • Địa điểm: Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 2. Mục Đích Và Nội Dung Lấy Ý Kiến:
  • Thay thế một số tài sản bảo đảm
  • Gia hạn thời gian bổ sung một phần tài sản bảo đảm
  • Ủy quyền cho đại diện người sở hữu trái phiếu thông qua các vấn đề xin gia hạn thời gian bổ sung một phần tài sản bảo đảm
  • (Nội dung cụ thể như được nêu tại từng phiếu lấy ý kiến liên quan)
 3. Thành Viên Tham Dự
  • Đại diện của Công ty cổ phần Chứng khoán KS, đại lý đăng ký và lưu ký Trái Phiếu:
   • Bà Đặng Thị Thùy Linh – Chức vụ: Nhân viên;
   • Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Chức vụ: Nhân viên; và
   • Bà Phạm Hạnh Trang – Chức vụ: Nhân viên.
  • Tổ Chức Phát Hành
   • [Họ tên] – Chức vụ: […]
  • Thành phần ban kiểm phiếu
   • Bà Đặng Thị Thùy Linh – Trưởng ban kiểm phiếu;
   • Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Thành viên ban kiểm phiếu; và
   • Bà Phạm Hạnh Trang – Thành viên ban kiểm phiếu.
   • Các thành viên tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của Tổ Chức Phát Hành.
 4. Kiểm Đếm Số Phiếu:
  • Tổng số phiếu lấy í kiến cố đông bằng văn bản phát ra: 136 phiếu, tương ứng số người sở hữu trái phiếu sở hữu 100% tổng mệnh giá đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
  • Tổng số phiếu lấy ý kiến cố đông bằng văn bản thu về: 01 phiếu, tương ứng số người sở hữu trái phiếu sở hữu 51,38% tổng mệnh giá đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
 5. Kết Quả Kiểm Phiếu:
  1. Nội dung 1:
   • Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 01 phiếu/ 51,38%
   • Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0 %
   • Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%
  2. Nội dung 2:
   • Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 01 phiếu/ 51,38%
   • Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
   • Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%
  3. Nội dung 3:
   • Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 01 phiếu/ 51,38%
   • Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
   • Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%
 6. Các Nội Dung Được Thông Qua:
  • Với kết quả lấy í kiến Người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản như đề cập tại Mục 7 nêu trên, các nội dung nêu tại Mục 5 đã được người sở hữu Trái Phiếu sở hữu 51,38% trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.

Công tác kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

 

19/04/2022 Thông báo về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu lô trái SECCH2224001

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SUNSHINE E&C

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SUNSHINE E&C

Căn cứ:

 • Công văn số 0404/2022/CV-2022 ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“Tổ Chức Phát Hành”);
 • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu ngày ___ tháng __ năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán KS và Công ty cổ phần Xây lắp Sunshine E&C,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:            Phê Duyệt Việc Thay Thế Một Số Tài Sản Bảo Đảm

Chấp thuận và phê duyệt việc thay thế tài sản bảo đảm đối với trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành riêng lẻ với tổng mệnh giá 800 tỷ VND vào ngày 18 tháng 02 năm 2022 (“Trái Phiếu”) là:

 • tài khoản giao dịch chứng khoán số 047C228868 do Tổ Chức Phát Hành mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán KS; và
 • khoản tiền tối thiểu bằng tổng mệnh giá gốc Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến

bằng tài sản là cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán KSF, đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của cá nhân/tổ chức và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm với số cổ phần này với điều kiện là giá trị của tài sản bảo đảm thay thế sẽ tối thiểu bằng 140% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm thế chấp.

Điều 2:            Phê Duyệt Việc Gia Hạn Bổ Sung Một Số Tài Sản Bảo Đảm

Phê duyệt việc gia hạn thời gian bổ sung tài sản bảo đảm là (i) quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (cho dù đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) tại khu đất thực hiện Dự án Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên và (ii) quyền phát triển và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự án nói trên thành 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.

Sau khi tài sản bảo đảm nêu tại Nội dung 2 trên đây đã hoàn tất việc thế chấp và đăng ký bảo đảm, Tổ Chức Phát Hành được rút tài sản bảo đảm thay thế nêu tại Điều 1 nếu đảm bảo tỷ lệ bảo đảm nêu tại Điều 1.

Điều 3:            Phê Duyệt Việc Ủy Quyền Cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thông Qua Các Vấn Đề Xin Gia Hạn Thời Gian Bổ Sung Một Số Tài Sản Bảo Đảm

Phê duyệt việc quyền cho đại diện người sở hữu Trái Phiếu để quyết định các vấn đề liên quan đến việc gia hạn thời gian bổ sung tài sản bảo đảm được nêu tại Nội dung 2 nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 270 (hai trăm bảy mươi) ngày kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Nếu sau thời hạn nêu trên tài sản đảm bảo nêu tại Điều 2 chưa hoàn thiện các thủ tục thế chấp, Tổ Chức Phát Hành sẽ phải thực hiện xin ý kiến của người sở hữu Trái Phiếu.

Điều 4:            Điều Khoản Thi Hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ Chức Phát Hành, đại diện người sở hữu Trái Phiếu, đại lý quản lý tài sản đối với Trái Phiếu và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

–       Như Điều 4.