Thông báo ra mắt website mới SmartMind.vn

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (SMDS) thông báo ra mắt chính thức website mới tại địa chỉ SmartMind.vn. Các thông tin chính thức sẽ được đăng tải tại địa chỉ trên kể từ ngày 21/11/2023.

Website cũ tại địa chỉ KSS.com.vn sẽ tạm dừng cập nhật các thông tin mới.

Để đảm bảo tuân thủ các Quy định về Công bố thông tin, địa chỉ website cũ vẫn tiếp tục được duy trì. Quý Khách hàng có thể truy cập, sử dụng các tính năng có trên website cũ một cách bình thường.

Trân trọng,
SmartMind Securities